Kiropraktik har rötter i den alternativa medicinen men behandlingsmetoden är idag en integrerad del av den västerländska hälso- och sjukvården. Den moderna kiropraktiken utvecklades under sent 1800-tal och var på sitt sätt en motreaktion till medicinering och kirurgiska ingrepp till fördel för kroppens egna helande kraft. Denna motreaktion är beprövad med många goda resultat och växer sig alltmer populär.

I Sverige finns idag runt 1000 legitimerade kiropraktorer, vilka arbetar både på uppdrag av landsting och i privatregi, men utrymme för fler kiropraktorer finns. Varje år utför Saco rapporten Framtidsutsikter där man utvärderar arbetsmarknadsläget i Sverige. I den senaste rapporten från 2011 rankades kiropraktor bland de yrken där studenter anses ha störst möjlighet att få arbete efter studietiden.

Godkänd högskola

Regeringen har i omgångar under de senaste decennierna ombetts utreda frågan om en godkänd statlig högskola för kiropraktik i Sverige. Förslaget som ligger nu är att en högskola med medicinsk fakultet är bäst anpassat att ta på sig ansvaret att utforma en utbildning inom kiropraktik. Förslaget undersöker möjligheten att lägga denna utbildning vid Södertörns högskola i Stockholm, ett förslag som ännu inte är fastslaget.

Trots att en godkänd statlig högskola för praktik ännu inte uppförts finns legitimerad utbildning inom fältet som ger dig förutsättning till ett spännande yrke. Vid Skandinaviska Kiropraktor högskolan i Solna finns enda kiropraktikutbildning. Utbildningen löper om fem år och inkluderar även praktik på skolan. Studenterna som är inne på sitt sista år utför behandlingar i samförstånd med de legitimerade lärarna. Hit kan alltså även patienter vända sig för behandling.

Kiropraktiken