Man kan överlag säga att det inte finns några helt säkra investeringar, det medföljer alltid risker att investera i aktier eller andra värdepapper! Dock så kan man se att över tid så lönar det sig. Stockholmsbörsen har sedan 1990-talet haft en årlig ökning på 12 procent, detta är såklart hela börsen inräknad och det finns flertalet företag som har minskat i värde. Men generellt sett så är det en ökning och den kan man inte bortse ifrån. Om du väljer att investera i aktier så finns det massor med statistik på hur de olika bolagens kurser sett ut och man kan om man är duktig och har lite känsla sätta sig in i handeln och lära sig se trender och variationer i marknaden!

Detta är två olika begrepp som man kommer att stöta på när man handlar med aktier! Men vad betyder det? Vad är då en aktieorder? Jo, när man vill köpa eller sälja en aktie så lägger man ut en order på marknaden. Normalt gäller orden denna dagen om du inte lyckas sälja/köpa aktien under dagen så behöver du lägga in en ny order på försäljning eller köp. Det går även lägga en order som löper över flera dagar, denna kallas då flerdagsorder.

Sveriges näringsliv är de olika delar som tillsammans bildar landets ekonomi. Här ingår bland annat den svenska industrin, alla svenska företag och det svenska entreprenörskapet som finns. Svenskt näringsliv däremot är en arbetsgivarorganisation som företräder de privata företagen i vårt land. Den här organisationen har varit verksam sedan starten, år 2001, då de dåvarande aktörerna Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetargivareföreningen slogs ihop till ett och samma företag. Svenskt näringslivs huvudsakliga syfte är att arbeta för att skapa bättre villkor för de som driver företag i landet.

När man slår på en laddning kaffe om morgonen vill man ofta ha sin tidning att bläddra i. Om en morgontidning inte skulle hunnit komma ut när man väl äter sin frukost, är risken stor att man inte kommer läsa den när den väl dyker upp. På detta sätt är många människor mycket invanda i sina rutiner. Ett alternativ till tryckt media, som i allt större utsträckning kompletteras av andra kanaler, är internet. Många gånger kan man hålla sig lojal mot den tidning hos vilken man är prenumerant i och med att de flesta nu också har en hemsida som uppdateras regelbundet under dygnet. Hungern efter information är stor i Sverige och även om man skulle vilja slå av på takten och vara lite mer selektiv i sin konsumtion av nyheter, är tillgången ett faktum och nyfikenheten låter sig inte tämjas.

I dagens sociala medier verkar det som att alla har det perfekta livet, vi matas hela tiden av bilder på lyxiga produkter och fina resor – Lever svenskarna verkligen så som media flödet visar? Eller är det bara en fasad och vad finns bakom fasaden? Man har sett att sms-lån och blanco-lån har ökat på senare tid och det är framför allt unga människor som tar dessa lån. Tänk efter FÖRE du bara måste ha den senaste telefonen, den snabbaste datorn eller den bästa kameran – Är det verkligen värt att skuldsätta sig flera år framöver?

Pontegadea Immobiliaria har köpt en fastighet i Seattle för 740 miljoner dollar enligt Seattle Times. På frågor kring köpet så valde Pontegadea att avböja från svar angående värdet på köpet. Man kommer att hyra ut kontoren i nyförvärvet till Amazon, som är ett internethandelsföretag. Pontegadea köpte fastigheten från en amerikansk investeringsfond och det är den största affären någonsin man gjort i USA. Pontegadea är påväg att bli en riktigt stor aktör inom fastighetsbranschen och han använder till stor del kontanter från utdelningar från sitt modeföretag Inditex. Detta för att slippa belåna fastigheter samtidigt som han inte behöver skatta för dom investerade pengarna. Intressant nog hyr han även ut rivaler såsom H&M och Gap Inc i USA.

Svenskabloggar