Vad får en stafettläkare i lön egentligen? Detta är en fråga som många personer inom vården och utanför densamma sannolikt har ställt sig. För som många vet är en läkare en högutbildad yrkesperson som är skicklig på sitt jobb och som fyller en väldigt viktig funktion i vården. Men hur mycket tjänar de egentligen? Fortsätt att läsa för att få svaret!

Så mycket får en stafettläkare i lön

Den genomsnittliga månadslönen för denna yrkesgrupp är 45 900 kronor. Detta är alltså svaret på frågan “Hur mycket får en stafettläkare i lön”. Med detta sagt finns det många skillnader och variationer att ta hänsyn till. Till exempel tjänar män i regel lite bättre än vad kvinnor gör. Dessutom beror det även på var i landet du arbetar samt vilken specialistkompetens du eventuellt besitter.

Läs vidare för att få reda på hur du kan försöka få upp din lön om du arbetar som läkare via ett bemanningsföretag!

Så kan du öka din lön om du arbetar som läkare

Det bästa sättet att försöka få upp din lön om du arbetar som läkare är genom att bli konsult för ett bemanningsföretag. Detta beror på att:

  • Efterfrågan på deras kompetens är högre. Ett av de främsta skälen till att läkare börjar arbeta som konsulter är just att lönen är högre. Detta beror på att stafettläkare ofta arbetar på arbetsplatser där efterfrågan är särskilt hög på just läkare. Det kan till exempel röra sig om vårdinrättningar på landsbygden eller på andra ställen där det är svårt att rekrytera ordinarie personal. Därmed får dessa yrkespersoner också en högre timlön och kompenseras därmed för sitt arbete.
  • Lönen är inte allt för stafettläkarna. Den högre lönen är inte den enda anledningen till att vilja arbeta som konsult som läkare. Stafettläkarna får nämligen också mer flexibilitet när det kommer till schemaläggningen. De kan välja vilka uppdrag som passar de bäst och även ta ledigt mellan uppdragen om de så önskar.

Dessa olika faktorer är därför väl värda att ha i åtanke när man diskuterar hur mycket en stafettläkare får i lön.

Hur mycket får en stafettläkare i lön egentligen?