Stockholms skärgård är Östersjöns näst största skärgård med tusentals och åter tusentals öar. Naturen och miljön förändras när man besöker olika öar och olika delar av skärgården. En viktig faktor som ofta avgör hur naturen ser ut på en specifik ö är hur långt ut i skärgården som ön ligger. Det avgör nämligen hur mycket vind där är och hur skyddad ön är av andra öar. De öar som ligger i den så kallade ytterskärgården har ett starkare inflytande från havet än vad öarna längre in i skärgården har och därmed mer av ett kustklimat. En stor del av Stockholms skärgård är skyddad, vilket innebär att naturen och marken har någon form av lagligt naturskydd. Det finns en nationalpark i skärgården som heter Ängsö och så finns det många olika naturreservat, till exempel:

  • Ålö
  • Råna
  • Nåttarö
  • Svenska Högarna

Skärgårdsstiftelsens mark

Skärgårdsstiftelsen äger en stor andel av Stockholms skärgårds yta och därtill så är all mark som stiftelsen äger skyddad genom att vara ett naturreservat. När mark och natur har skyddet naturreservat så innebär det att det finns särskilda regler som bestämmer vad man får och inte får göra inom det området som skyddas, vilket i praktiken betyder att man måste visa naturen mera hänsyn. Till exempel så begränsas den svenska allemansrätten inom ett naturreservat, vilket är anledningen till att man alltid bör kolla upp om det finns några specifika regler som gäller för exempel tältning innan man beger sig ut på campingsemester på en särskild ö.

Naturreservaten i Stockholms skärgård

En av de största skillnaderna mellan en ö som är ett naturreservat och en ö som inte är det, är som sagt att allemansrätten begränsas för att skydda djur- och växtliv på ön. Därtill så måste man vara väldigt aktsam generellt när det kommer till växter och man får absolut inte plocka någon art som är fridlyst. Man får heller inte störa berghällar eller stenblock, gå för nära fågelbon eller skada några djur. Man bör ha koll på när det råder tillträdesförbud inom naturreservaten i Stockholms skärgård så att man inte stör viktiga perioder för djurlivet. Inom naturreservat så måste man också alltid ha sin hund kopplad. Sist men inte mint så får man aldrig göra upp en brasa inom ett naturreservat.

Stockholms skärgård – skyddad natur